Základní cíle

 • Organizování a podpora obecně prospěšných akcí v obci Všetaty – Přívory a jejich okolí: humanitární, kulturní, sportovní, společenské a vzdělávací akce.
 • Doplňování rodinného a školního vzdělávání.
 • Nabídka dalšího vzdělávání.
 • Organizace volnočasových aktivit dětí a mládeže, dospělých a seniorů.
 • Organizování kurzů a seminářů.
 • Umožnění vytvoření klubů pro všechny věkové kategorie (klub seniorů, dětský klub).
 • Zlepšení sociálního klimatu a soudržnosti obyvatel obce.
 • Pořádání veřejných sbírek a charitativních akcí za účelem financování cílů sdružení.
 • Spolupráce s různými státními i jinými organizacemi, s podnikateli i jednotlivci, v zájmu realizace cílů sdružení.
 • Zajištění finančních, materiálních a organizačních podmínek pro všechny předchozí aktivity a další, které s těmito souvisejí.
 • Pomoc a porada ve výchově dětí a mládeže, v péči o nemocné (handicapované), seniory a péče o seniory.
 • Ochrana životního prostředí.