Historie

V obci působíme od roku 2008, z počátku jako neformální skupina. Ve skupině 5 maminek byl založen Dětský klub Dráček, kde se s dětmi tvořilo a zpívalo. V roce 2010 byly hledány vhodnější prostory. Aby s námi mohlo být  jednáno, založilo se ve skupině 3 maminek občanské sdružení Rodinné centrum Všetaty- Přívory, o.s.. Po nějaké době přišlo psychické vyčerpání neustálým vysvětlováním, proč by něco takového jako komunitní centrum mělo v obci smysl. Naštěstí však přišli známí tatínkové a maminky, kteří se rozhodli sdružení převzít. Převzali  i původní projekt a zahájili nová jednání napříč obcí tak, aby se získali prostory.

Díky předsedkyni sdružení Klárce Hrstkové se získali obecní prostory bývalé Spořitelny za symbolický pronájem v červnu roku 2012. V srpnu 2012 se zahájila rekonstrukce prostor, která nyní finišuje. Více informací najdete zde [Rekonstrukce].

V roce 2011 jsme zahájili cvičení dětí od dvou let v místní sokolovně. Více informací najdete v [Archívu 2011].

V roce 2012 se převzala od dnes již zrušeného Sdružení Všetatských rodičů při ZŠ tradice Vánočních jarmarků, na kterou se navázalo. Pořádali jsme také Velikonoční jarmark, Lampiónový průvod, Jezdeckou akademii a další akce. Více informací najdete v [Archívu 2012].

V roce 2012 jsme navázali na již dobré vztahy s místní ZŠ a MŠ Všetaty a Přívory. Společně  spolupracujeme na jarmarcích, jednáme o podobě centra, žáci nám pomáhají s malování a úklidem, zapojili se utváření Klubu mladých apod.

Dnes je součástí komunitního centra přibližně 25 členů. A právě se vytváří Klub mladých se sedmi zakládajícími členy.

Činnost centra je směrována celou členskou základnou. Konkrétní záležitosti pak vyřizuje rada, hospodářka a aktivní jádro centra.