Co děláme

V obci působíme od roku 2008, z počátku jako neformální skupina. Od konce roku 2010 již formou občanského sdružení. Dnes je součástí komunitního centra přibližně 25 členů. Činnost centra je směrována celou členskou základnou. Konkrétní záležitosti pak vyřizuje rada, hospodářka a aktivní jádro centra.

Pravidelně vedeme nízkoprahové kluby, cvičení a další aktivity pro všechny věkové kategorie. Iniciovali jsme otevření jezdeckého oddílu pro menší děti do 12 let pod TJ Sokol Přívory, jehož činnost dále koordinujeme.  Více najdete v programu.

Pořádáme tradiční jednorázové akce jako lampiónový průvod, vánoční a velikonoční jarmarky, jejichž účelem není zisk. Spíše se snažíme lidi sezvat dohromady a oslavit Vánoce a Velikonoce jiným stylem než komerčním. Připravené jsou vždy kreativní dílny, ukázky tradičních řemesel apod.

Otevření vlastních prostor plánujeme neoficiálně na toto léto 2013. Slavnostní formální otevření proběhne v  září 2013.

V tuto chvíli dokončujeme rekonstrukci prostor – právě jsme vylili podlahu alfasádrou. Rekonstrukce komunitního centra probíhá již od srpna loňského roku a téměř veškeré práce jsou na dobrovolnících. Aktivním členům RC se podařilo získat darem cca 250 000,- Kč na rekonstrukci těchto prostor od soukromých organizací. Dalších cca 200 000,- Kč jsme získali v darech centru. Práce dobrovolníků vyčíslená v penězích za letošní rok do konce května dosahuje cca 58 000,- Kč.

Po rekonstrukci prostor máme již dohodnuto s dobrovolníky zahájení zdravotního cvičení pro seniory, relaxační jógové cvičení pro všechny, nízkoprahové herny/kurzy/kluby pro batolata, děti i mládež, nízkoprahové kluby pro rodiče a seniory aj.

Hledáme nejen dobrovolníky pro mezigenerační předávání zkušeností (taktéž tam spadají: šachy, hra na klávesy/kytaru apod.).

Již od počátku se snažíme pozitivně a v klidu vést dialog s obcí a s ostatními organizacemi, kterých je zde několik. Naším cílem je smysluplná a klidná spolupráce nejen s organizacemi, ale i s jednotlivci.