Pro děti

Lekce klavíru a Flétny - probíhají v pondělí dle individuální dohody s lektorkou (M. Viktorinová)

Hodiny Logopedie

Výtvarný kroužek

Dramatický kroužek - Každý pátek od 14:30-15:30

Dále je možnost individuální přípravy na střední pedagogické školy (obracet se na M. Viktorinovou)