1.8.2013

27.8. 16.00 Kurz první pomoci

Dovolujeme si vás pozvat na kurz první pomoci, který se bude konat v úterý 27. srpna 2013 16.00 – 20.00. V tuto chvíli jsou volná pouze 3 místa. Máte-li zájem, přihlašte se na telefonu 777579962, nebo na emailu rcvsetatyprivory@centrum.cz. Cena kurzu je 650,- Kč. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování.

 

Frees Stock Photo Medbox, stockfreeimages, 200130807Kurz první pomoci je zaměřený na:
• děti i dospělé
• organizace situace, pravidla a bezpečnost zachránců
• jak a kam volat o pomoc
• rozpoznání závažnosti stavu
• základní životní funkce a jejich vyšetření
• nácvik resuscitace na moderním výukovém modelu
• ukázka a nácvik použití AED (automatizovaného externího defibrilátoru)
• ošetření úrazů, doporučená výbava lékárničky
• závažné neúrazové stavy
• novinky a aktuální poznatky z praxe, volné dotazy, diskuse

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

MÍSTO KONÁNÍ: Rodinné centrum Všetaty – Přívory, o. s.

PŘIHLÁŠKY: rcvsetatyprivory@centrum.cz, telefon 777579962 (počet míst omezen).

POPLATEK: 650,- Kč (členové RC 450,- Kč).
Možno platit v hotovosti v RC, nebo na účet číslo 249048421/0300/0300 (uveďte vaše jméno a variabilní symbol: 20130827 1P).
Reference z kurzů najdete na http://lifesupport.cz/pro-firmy/kurzy/kurzy-na-miru/

Lektoři
Zdravotničtí pracovníci registrovaní Ministerstvem zdravotnictví a způsobilí k s amostatnému výkonu bez odborného dohledu podle zákona 96/2004 Sb., s kvalifikací diplomovaný zdravotnický záchranář nebo sestra pro intenzivní péči. Odbornou garanci, kontinuální monitoring a cyklické přezkušování našich zaměstnanců vykonává lékař s atestací z anesteziologie a resuscitace a atestací z urgentní medicíny a medicíny katastrof.

Leták: